Tin Tức

Cập nhật những thông tin mới nhất

Văn hóa AP Group

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, AP Group xác định văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của mình.

Chiến lược Xây dựng và Phát triển Văn Hóa Doanh nghiệp

Chiến lược Xây dựng và Phát triển Văn Hóa Doanh nghiệp

Văn hóa các đơn vị thành viên

Ngoài việc xây dựng văn hóa chung của tập đoàn, các đơn vị thành viên cũng tự xây dựng nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp mình. Có thể đó là những nét đặc trưng về trang phục, những hoạt động đặc trưng của ngành nghề hoạt động....

Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp:

Hiện nay đã có nhiều phát biểu cụ thể khác nhau về văn hóa doanh nghiệp từ các nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh:

Văn hóa doanh nghiệp, yếu tố vàng của thành công

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.

Làm thế nào để xây dựng Văn hóa doanh nghiệp?

Trên các phương tiện truyền thông, người ta đã nói nhiều tới gia đình văn hóa, bảo vệ gìn giữ nền văn hóa dân tộc nhưng với một doanh nghiệp, tế bào của nền kinh tế thì chưa mấy ai nói đến Văn hóa doanh nghiệp. Vậy, có cần xây dựng và bảo vệ một môi trường văn hóa riêng gọi là ''Văn hóa doanh nghiệp'' không? Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp thế nào? Sau đây là bài viết của một doanh nhân đang công tác tại Đài Loan về chủ đề trên.