Tin Tức

Cập nhật những thông tin mới nhất

Sứ mệnh - Tầm nhìn

AP Group hướng tới trở thành một tổ chức phát triển bền vững, giữ vị trí chủ chốt và có khả năng vươn xa thành công trên nhiều lĩnh vực hoạt động của mình.

Giá trị cốt lõi và các Mục tiêu cơ bản

Phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trên một số mảng hoạt động chủ đạo, chuẩn bị mục tiêu "vươn ra biển lớn" trong thời kỳ hội nhập.