Lịch sử phát triển

Ngày 24/7/2000 đánh dấu chính thức sự ra đời của APG. Tính đến 24/07/2012, APG đã có quá trình phát triển 12 năm với nhiều bước thăng trầm trên thương trường và dần khẳng định được vị trí của mình với đối tác, khách hàng.