Tin Tức

Cập nhật những thông tin mới nhất

Hệ thống Thương hiệu

AP Group xác định giá trị thành công của mình là thương hiệu bên cạnh yếu tố con người. Thương hiệu của AP Group được thiết kế đồng nhất về màu sắc, kiểu dáng cũng như cách trình bày và được áp dụng cho tất cả các công ty thành viên nhằm tạo nên "bản sắc" riêng cho thương hiệu của mình.

Nhận diện Thương hiệu

Nhận diện thương hiệu (hay nhận biết thương hiệu) là một khái niệm tiếp thị dùng để đo lường mức độ nhận biết của khách hàng về một thương hiệu nào đó. Nhận biết thương hiệu là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình tiến trình mua sắm và là một tiêu chí quan trọng để đo lường sức mạnh của thương hiệu. Một thương hiệu có độ nhận biết càng cao thì càng nổi tiếng và có cơ hội cao hơn được khách hàng lựa chọn.

Logo và Thương hiệu số, Thương hiệu ảo

APM - Thành viên của APG là một trong những công ty truyền thông hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển Thương hiệu số. Thương hiệu số (hay thương hiệu ảo, thương hiệu trực tuyến) là thương hiệu của các công ty, tổ chức hoạt động trên môi trường trực tuyến hoặc số hoá.

Nhượng quyền thương hiệu

Là một trong những thương hiệu có tốc độc phát triển nhanh, các thương hiệu của AP Group góp phần rất lớn vào kết quả tăng trưởng doanh thu của công ty. Với thế mạnh trong việc quản trị và phát triển thương hiệu, AP Group triển khai dự án "Nhượng quyền thương hiệu" từ 2006 cho các doanh nghiệp.

Liên minh thương hiệu

Các đơn vị thành viên của AP Group được tham gia liên doanh, liên kết với các đối tác theo hình thức: góp vốn, bí quyết kinh doanh, thương hiệu nhằm tạo nên một liên minh thương hiệu có sức mạnh trên thị trường.