Logo và Thương hiệu số, Thương hiệu ảo

APM - Thành viên của APG là một trong những công ty truyền thông hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển Thương hiệu số. Thương hiệu số (hay thương hiệu ảo, thương hiệu trực tuyến) là thương hiệu của các công ty, tổ chức hoạt động trên môi trường trực tuyến hoặc số hoá.