Tin Tức

Cập nhật những thông tin mới nhất

Nhượng quyền thương hiệu

Là một trong những thương hiệu có tốc độc phát triển nhanh, các thương hiệu của AP Group góp phần rất lớn vào kết quả tăng trưởng doanh thu của công ty. Với thế mạnh trong việc quản trị và phát triển thương hiệu, AP Group triển khai dự án "Nhượng quyền thương hiệu" từ 2006 cho các doanh nghiệp.

Liên minh thương hiệu

Các đơn vị thành viên của AP Group được tham gia liên doanh, liên kết với các đối tác theo hình thức: góp vốn, bí quyết kinh doanh, thương hiệu nhằm tạo nên một liên minh thương hiệu có sức mạnh trên thị trường.